دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401 
بررسی تغییرات ویژگی‌های شیمیایی خاک در ناحیه ریشه گیاه قیچ (Zygophyllum eurypterum)

صفحه 93-106

مجتبی جعفری حقیقی؛ عبدالمجید ثامنی؛ غلامعباس قنبریان؛ منیره مینا


ارزیابی پایداری بوم‌سازگان حوزه آبخیز خسرو‌شیرین آباده

صفحه 121-140

اکبر رحیمی‌حقیقی؛ سیداحمد قنبری؛ محمدرضا اصغری‌پور


بررسی رابطه شاخص‌های غبارناکی با عمق اپتیکی ریزگردها در محدوده تالاب هورالعظیم

صفحه 141-158

فاطمه پوردهقان اردکانی؛ مهدی تازه؛ سعیده کلانتری؛ زهره ابراهیمی‌خوسفی


طراحی مدل جامع سبد منطقه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با تمرکز بر مناطق خشک

صفحه 171-187

سنا محمدی‌شاهیوردی؛ سیدحبیب‌الله میرغفوری؛ علیرضا ناصرصدرآبادی