راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیک مجله خشک بوم

به استحضار نویسندگان محترم مجله علمی خشک بوم می رساند درگاه پرداخت الکترونیک انتشارات دانشگاه یزد به نشانی https://yazd.ac.ir/epay/press به منظور پرداخت هزینه پردازش مقاله در دسترس قرار گرفته است.