داوران

همه مقالات دریافتی، برای پذیرش و چاپ توسط داوران مورد بررسی قرار می گیرند. برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «خشک بوم» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

اسامی داوران محترم که در سال 1402 با مجله خشک بوم همکاری داشته اند را از اینجا دریافت کنید.

اسامی داوران محترم که در سال 1401 با مجله خشک بوم همکاری داشته اند را از اینجا دریافت کنید.

اسامی داوران محترم که در سال 1400 با مجله خشک بوم همکاری داشته اند را از اینجا دریافت کنید.

اسامی داوران محترم که در سال 1399 با مجله خشک بوم همکاری داشته اند را از اینجا دریافت کنید.

اسامی داوران محترم که تاکنون با نشریه همکاری داشته اند.

 

ردیف

نام داور

موسسه/دانشگاه

Publons

1

علی اکبر احسانپور

دانشگاه اصفهان

 

2

محمدرضا اختصاصی

دانشگاه یزد

 

3

حسین آذرنیوند

دانشگاه تهران

 

4

حسین ارزانی

دانشگاه تهران

Publons

5

محمد امین اسدی

دانشگاه یزد

 

6

ایمان اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

7

محمدرضا اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 

8

سعید اسلامیان

 

 

9

حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

 

10

سیدعلیرضا افشانی

دانشگاه یزد

 

11

شیرین آقانجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

 

12

حسن اکبری

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

 

13

محمد اکرامی

 

 

14

کمال امیدوار

دانشگاه یزد

 

15

محمدحسین ایران نژاد پاریزی

دانشگاه یزد

 

16

ناصر باغستانی میبدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

 

17

جلال برخورداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

 

18

فاطمه برزگری

دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق

 

19

اکرم بمانی

دانشگاه اردکان

 

20

سمانه پورمحمدی

 

 

21

هادی پیراسته انوشه

مرکز ملی تحقیقات شوری

Publons

22

آفاق تابنده

دانشگاه یزد

 

23

مهدی تازه

دانشگاه اردکان

 

24

مهدیه تجملیان

 

 

25

سعید ترکش اصفهانی

دانشگاه یزد

 

26

روح الله تقی زاده

دانشگاه اردکان

 

27

عاطفه جبالی

 

Publons

28

مینا جعفری

 

 

26

محمد جعفری

دانشگاه تهران

 

30

علی اکبر جمالی

دانشگاه پیام نور واحد میبد

 

31

فرشید جهانبخشی

 

 

32

جواد چزگی

دانشگاه بیرجند

Publons

33

اعظم حبیبی پور

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

 

34

بتول حسین پور

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

35

سمیرا حسین جعفری

 

 

36

زین العابدین حسینی

دانشگاه یزد

 

37

محمدعلی حکیم زاده

دانشگاه یزد

 

38

محمدحسین حکیمی میبدی

دانشگاه یزد

 

39

مهدی حیات زاده

دانشگاه اردکان

 

40

مهدی حیدری

دانشگاه ایلام

 

41

حسین خادمی موغاری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

42

حسن خسروی

دانشگاه تهران

Publons

43

سیدجمال الدین خواجه الدین

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

44

علیرضا خوانین زاده

دانشگاه اردکان

 

45

فرامرز خوش اخلاق

دانشگاه تهران

 

46

مریم دهستانی

دانشگاه اردکان

 

47

رضا دهقان

دانشگاه یزد

 

48

فرهاد دهقانی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

49

محمدهادی راد

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

50

محمدحسن رحیمیان

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

51

هادی رزاقیان

دانشگاه پیام نور

 

52

جمشید رزمجو

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

53

آناهیتا رشتیان

دانشگاه یزد

 

54

محمدرضا رضایی

دانشگاه یزد

 

55

مرضیه رضایی

دانشگاه هرمزگان

 

56

محمد رفیعی الحسینی

دانشگاه شهرکرد

 

57

غلامحسن رنجبر

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

58

محمد جواد روستا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

59

سلمان زارع

دانشگاه تهران

 

60

محمد زارع

دانشگاه یزد

 

61

اصغر زارع چاهوکی

دانشگاه یزد

 

62

محمد علی زارع چاهوکی

دانشگاه تهران

Publons

63

محمد رضا زارع مهرجردی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

64

جلال سالم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

 

65

احد ستوده

دانشگاه یزد

 

66

محمد رضا سرافراز

دانشگاه یزد

 

67

جلیل سرهنگ زاده

دانشگاه یزد

 

68

سعید سلطانی کوپایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

69

سمیه سلطانی گردفرامرزی

دانشگاه اردکان

 

70

حمید سودایی زاده

دانشگاه یزد

 

71

کیانوش سوزنچی

دانشگاه تربیت مدرس

 

72

ابراهیم سیفتی

دانشگاه یزد

 

73

کامران شایسته

دنشگاه ملایر

 

74

بهمن شمس اسفندآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

75

مجید صادقی نیا

دانشگاه اردکان

 

76

محمد علی صارمی

دانشگاه یزد

 

77

معصومه صالحی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

78

آزاده صالحی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

79

سیدکاظم صباغ

دانشگاه یزد

 

80

علی طالبی

دانشگاه یزد

 

81

سید علی طباطبایی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

 

82

علی طویلی

دانشگاه تهران

Publons

83

جهانگیر عابدی کوپایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

84

رضا عرفان زاده

دانشگاه تربیت مدرس

 

85

عباس عسکری ندوشن

دانشگاه یزد

 

86

مسعود عشقی زاده

 

 

87

حمیدرضا عظیم زاده

دانشگاه یزد

 

88

محمدرضا علمی

دانشگاه یزد

 

89

حمید رضا غفاریان

دانشگاه یزد

 

90

محمدرضا فاضل پور عقدائی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

 

91

احمد فتاحی اردکانی

دانشگاه اردکان

 

92

علی فتح زاده

دانشگاه اردکان

 

93

فرزانه فتوحی فیروزآباد

دانشگاه اردکان

 

94

محمدهادی فرپور

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

95

محمد فرجی

دانشگاه صنعتی خاتم النبیاء بهبهان

 

96

محمد فرزام

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

97

سادات فیض نیا

دانشگاه تهران

 

98

سمیه قاسمی

دانشگاه یزد

 

99

علی محمد قائمی نیا

 

 

100

مهدی قربانی

دانشگاه تهران

 

101

رضا قضاوی

دانشگاه کاشان

 

102

محسن کافی

دانشگاه تهران

 

103

مهدی کریمی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

104

علی اکبر کریمیان

دانشگاه تهران

 

105

سعیده کلانتری

دانشگاه اردکان

 

106

کاظم کمالی

دانشگاه یزد

 

107

محمدرضا کوثری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

108

بهرام کیابی

دانشگاه شهید بهشتی

 

109

بهمن کیانی

دانشگاه یزد

Publons

110

سیدمصطفی گلدانساز

 

 

111

مسعود گودرزی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

112

زهرا گیوئی اشرف

 

 

113

محمد حسین مبین

دانشگاه یزد

 

114

جهانگرد محمدی

دانشگاه شهرکرد

 

115

مژده محمدی

 

 

116

مجید محمودآبادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

117

محمدحسین مختاری

دانشگاه یزد

 

118

سید علی المدرسی

دانشگاه یزد

 

119

غلامحسین مرادی

دانشگاه یزد

 

120

مریم مروتی

دانشگاه اردکان

 

121

احمد مزیدی

دانشگاه یزد

 

122

علیرضا مساح بوانی

دانشگاه تهران

 

123

سیدمحمد مشتاقیون

دانشگاه یزد

 

124

محمدعلی مشکوه

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

 

125

جمال مصفایی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

126

اصغر مصلح آرانی

دانشگاه یزد

 

127

هادی معماریان

دانشگاه بیرجند

 

128

محمدحسین معماریان

دانشگاه یزد

 

129

حسین ملکی نژاد

دانشگاه یزد

 

130

آرش ملکیان

دانشگاه تهران

Publons

131

وحید موسوی

دانشگاه تربیت مدرس

 

132

سیدمجید میررکنی

دانشگاه یزد

 

133

سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

134

مرتضی نادری

دانشگاه اراک

 

135

کیان نجفی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

 

136

علی اکبر نظری سامانی

دانشگاه تهران

 

137

محمودرضا همامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

138

مجید وظیفه دوست

دانشگاه گیلان

 

139

محمدرضا وظیفه شناس

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

 

140

عباسعلی ولی

دانشگاه کاشان