دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مهر 1401 
ارزیابی اثربخشی طرح‌های بیابان‌زدایی از دیدگاه مردمی (مطالعه موردی: طرح بیابان‌زدایی میبد-اشکذر)

صفحه 83-94

علی برزگر؛ سعیده کلانتری؛ محمدرضا فاضل‌پور؛ محمدجواد قانعی‌بافقی؛ مهدی تازه