دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402 
تأثیر سیستم کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه علف ‌لیمو (Cymbopogon citratus)

صفحه 1-19

پرویز علیزاده؛ حمید سودایی‌زاده؛ اصغر مصلح‌آرانی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


پهنه‌بندی سلامت حوزه ‌آبخیز فورگ خراسان جنوبی با رویکرد مدل مفهومی PSR

صفحه 21-33

سلمان ابراهیمی؛ جواد چزگی؛ سیدمحمد تاجبخش‌فخرآبادی؛ مسلم رستم‌پور


راهبردهای تنوع زیست‌فرهنگی در ذخیره‌گاه زیست‌کره هامون

صفحه 83-95

محسن تیرافکن؛ علیرضا میکائیلی‌تبریزی؛ سیدمهدی امینی‌نسب


کاربرد تابع کاپولا در تحلیل چندمتغیره شاخص خشکسالی جریان (مطالعه موردی: حوضه سد استقلال میناب)

صفحه 97-110

فاطمه پورحق‌وردی؛ ام‌البنین بذرافشان؛ حمید غلامی؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


بررسی و مقایسه ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نهال‌های یکساله چوج و کنوکارپوس تحت تنش شوری

صفحه 139-150

عبدالکریم اجرایی؛ محمد جلالی؛ بهنام بهروزنام؛ سیدعبدالحسین محمدی جهرمی؛ محمدحسن شیرزادی