بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 54-64

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ رحمان اسدپور


آنالیز حساسیت چهار رابطه برآورد زمان تمرکز در حوزه های آبخیز

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 57-67

محمد رضا کوثری؛ محمد علی صارمی نایینی؛ مهدی تازه؛ محمد رحیم فروزه


بررسی اثرات نیتروپروساید سدیم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، آذر 1392، صفحه 62-71

شکوه کوهی فایق؛ محمد حسین حکیمی؛ اصغر مصلح آرانی؛ هدایت اله میر شمسی؛ بهمن کیانی


تعیین گونه‌ها و ویژگی‌های گیاهان مقاوم به چرای حیوانات در مراتع استپی بروجن

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 63-75

پژمان طهماسبی؛ مجتبی مقصودی مقدم؛ عطاالله ابراهیمی؛ حمزه علی شیرمردی


مقایسه بانک بذر خاک مناطق چرا شده و چرانشده در عمق های مختلف خاک

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 64-74

رضا عرفان زاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


بررسی منابع انتشار عناصر معلق در هوای شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 65-76

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض نیا؛ محمود کرمی


بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-78

لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ غلامحسن رنجبر؛ داوود افیونی


مکان‌یابی شوری خاک با استفاده از داده‌های محیطی و نمونه‌برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-79

روح الله تقی زاده؛ آرزو غزالی؛ سعیده کلانتری؛ محمد حسن رحیمیان


بررسی منابع تولید احساس خطر شغلی در کشاورزان روستایی شهرستان بهاباد، استان یزد

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 64-77

مسعود نیک‌سیرت؛ محمد سلمانی؛ صامت فرهادی


بررسی برخی از ویژگی‌های اکولوژیکی گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در برخی مناطق نیمه‌خشک استان اصفهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 69-81

اعظم محمدی؛ سید حمید متین خواه؛ سید جمال¬الدین خواجه الدین