داوران

همه مقالات دریافتی، برای پذیرش و چاپ توسط داوران مورد بررسی قرار می گیرند. برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «خشک بوم» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

 

اسامی داوران محترم که در سال 1400 با نشریه همکاری داشته اند.

ردیف

نام داور

موسسه/دانشگاه

1

محسن ابراهیمی

دانشگاه یزد

2

محمدرضا اختصاصی

دانشگاه یزد

3

محمد امین اسدی

دانشگاه یزد

4

حسن اکبری

سازمان حفاظت محیط زیست

5

کمال امیدوار

دانشگاه یزد

6

محمدحسین ایران نژاد پاریزی

دانشگاه یزد

7

حسین آذرنیوند

دانشگاه تهران

8

شیرین آقانجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

9

آفاق تابنده

دانشگاه یزد

10

مهدی تازه

دانشگاه اردکان

11

مسعود تدین نژاد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

12

نورایر تومانیان

سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

13

فرشید جهانبخشی

 

14

جواد چزگی

دانشگاه بیرجند

15

سمیرا حسین جعفری

 

16

حسن خسروی

دانشگاه تهران

17

آناهیتا رشتیان

دانشگاه یزد

18

محمد زارع

دانشگاه یزد

19

جلیل سرهنگ زاده

دانشگاه یزد

20

حمید سودایی زاده

دانشگاه یزد

21

ابراهیم سیفتی

دانشگاه یزد

22

محمد علی صارمی

دانشگاه یزد

23

علی طالبی

دانشگاه یزد

24

علی طویلی

دانشگاه تهران

25

علیرضا عسگری

ایستگاه تحقیقات کشاورزی فارس، داراب

26

حمیدرضا غفاریان

دانشگاه یزد

27

علی فتح زاده

دانشگاه اردکان

28

فرزانه فتوحی فیروزآباد

دانشگاه اردکان

29

سعیده کلانتری

دانشگاه اردکان

30

کاظم کمالی

دانشگاه یزد

31

بهمن کیانی

دانشگاه یزد

32

محمدرضا نوری

دانشگاه شهرکرد

اسامی داوران محترم که تاکنون با نشریه همکاری داشته اند.

 

ردیف

نام داور

موسسه/دانشگاه

1

علی اکبر احسانپور

دانشگاه اصفهان

2

محمدرضا اختصاصی

دانشگاه یزد

3

حسین آذرنیوند

دانشگاه تهران

4

حسین ارزانی

دانشگاه تهران

5

محمد امین اسدی

دانشگاه یزد

6

ایمان اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

7

محمدرضا اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

8

سعید اسلامیان

 

9

حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

10

سیدعلیرضا افشانی

دانشگاه یزد

11

شیرین آقانجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

12

حسن اکبری

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

13

محمد اکرامی

 

14

کمال امیدوار

دانشگاه یزد

15

محمدحسین ایران نژاد پاریزی

دانشگاه یزد

16

ناصر باغستانی میبدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

17

جلال برخورداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

18

فاطمه برزگری

دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق

19

اکرم بمانی

دانشگاه اردکان

20

سمانه پورمحمدی

 

21

هادی پیراسته انوشه

مرکز ملی تحقیقات شوری

22

آفاق تابنده

دانشگاه یزد

23

مهدی تازه

دانشگاه اردکان

24

مهدیه تجملیان

 

25

سعید ترکش اصفهانی

دانشگاه یزد

26

روح الله تقی زاده

دانشگاه اردکان

27

عاطفه جبالی

 

28

مینا جعفری

 

26

محمد جعفری

دانشگاه تهران

30

علی اکبر جمالی

دانشگاه پیام نور واحد میبد

31

فرشید جهانبخشی

 

32

جواد چزگی

دانشگاه بیرجند

33

اعظم حبیبی پور

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

34

بتول حسین پور

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

35

سمیرا حسین جعفری

 

36

زین العابدین حسینی

دانشگاه یزد

37

محمدعلی حکیم زاده

دانشگاه یزد

38

محمدحسین حکیمی میبدی

دانشگاه یزد

39

مهدی حیات زاده

دانشگاه اردکان

40

مهدی حیدری

دانشگاه ایلام

41

حسین خادمی موغاری

دانشگاه صنعتی اصفهان

42

حسن خسروی

دانشگاه تهران

43

سیدجمال الدین خواجه الدین

دانشگاه صنعتی اصفهان

44

علیرضا خوانین زاده

دانشگاه اردکان

45

فرامرز خوش اخلاق

دانشگاه تهران

46

مریم دهستانی

دانشگاه اردکان

47

رضا دهقان

دانشگاه یزد

48

فرهاد دهقانی

مرکز ملی تحقیقات شوری

49

محمدهادی راد

مرکز ملی تحقیقات شوری

50

محمدحسن رحیمیان

مرکز ملی تحقیقات شوری

51

هادی رزاقیان

دانشگاه پیام نور

52

جمشید رزمجو

دانشگاه صنعتی اصفهان

53

آناهیتا رشتیان

دانشگاه یزد

54

محمدرضا رضایی

دانشگاه یزد

55

مرضیه رضایی

دانشگاه هرمزگان

56

محمد رفیعی الحسینی

دانشگاه شهرکرد

57

غلامحسن رنجبر

مرکز ملی تحقیقات شوری

58

محمد جواد روستا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

59

سلمان زارع

دانشگاه تهران

60

محمد زارع

دانشگاه یزد

61

اصغر زارع چاهوکی

دانشگاه یزد

62

محمد علی زارع چاهوکی

دانشگاه تهران

63

محمد رضا زارع مهرجردی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

64

جلال سالم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

65

احد ستوده

دانشگاه یزد

66

محمد رضا سرافراز

دانشگاه یزد

67

جلیل سرهنگ زاده

دانشگاه یزد

68

سعید سلطانی کوپایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

69

سمیه سلطانی گردفرامرزی

دانشگاه اردکان

70

حمید سودایی زاده

دانشگاه یزد

71

کیانوش سوزنچی

دانشگاه تربیت مدرس

72

ابراهیم سیفتی

دانشگاه یزد

73

کامران شایسته

دنشگاه ملایر

74

بهمن شمس اسفندآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

75

مجید صادقی نیا

دانشگاه اردکان

76

محمد علی صارمی

دانشگاه یزد

77

معصومه صالحی

مرکز ملی تحقیقات شوری

78

آزاده صالحی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

79

سیدکاظم صباغ

دانشگاه یزد

80

علی طالبی

دانشگاه یزد

81

سید علی طباطبایی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

82

علی طویلی

دانشگاه تهران

83

جهانگیر عابدی کوپایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

84

رضا عرفان زاده

دانشگاه تربیت مدرس

85

عباس عسکری ندوشن

دانشگاه یزد

86

مسعود عشقی زاده

 

87

حمیدرضا عظیم زاده

دانشگاه یزد

88

محمدرضا علمی

دانشگاه یزد

89

حمید رضا غفاریان

دانشگاه یزد

90

محمدرضا فاضل پور عقدائی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

91

احمد فتاحی اردکانی

دانشگاه اردکان

92

علی فتح زاده

دانشگاه اردکان

93

فرزانه فتوحی فیروزآباد

دانشگاه اردکان

94

محمدهادی فرپور

دانشگاه شهید باهنر کرمان

95

محمد فرجی

دانشگاه صنعتی خاتم النبیاء بهبهان

96

محمد فرزام

دانشگاه فردوسی مشهد

97

سادات فیض نیا

دانشگاه تهران

98

سمیه قاسمی

دانشگاه یزد

99

علی محمد قائمی نیا

 

100

مهدی قربانی

دانشگاه تهران

101

رضا قضاوی

دانشگاه کاشان

102

محسن کافی

دانشگاه تهران

103

مهدی کریمی

مرکز ملی تحقیقات شوری

104

علی اکبر کریمیان

دانشگاه تهران

105

سعیده کلانتری

دانشگاه اردکان

106

کاظم کمالی

دانشگاه یزد

107

محمدرضا کوثری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

108

بهرام کیابی

دانشگاه شهید بهشتی

109

بهمن کیانی

دانشگاه یزد

110

سیدمصطفی گلدانساز

 

111

مسعود گودرزی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

112

زهرا گیوئی اشرف

 

113

محمد حسین مبین

دانشگاه یزد

114

جهانگرد محمدی

دانشگاه شهرکرد

115

مژده محمدی

 

116

مجید محمودآبادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

117

محمدحسین مختاری

دانشگاه یزد

118

سید علی المدرسی

دانشگاه یزد

119

غلامحسین مرادی

دانشگاه یزد

120

مریم مروتی

دانشگاه اردکان

121

احمد مزیدی

دانشگاه یزد

122

علیرضا مساح بوانی

دانشگاه تهران

123

سیدمحمد مشتاقیون

دانشگاه یزد

124

محمدعلی مشکوه

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

125

جمال مصفایی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

126

اصغر مصلح آرانی

دانشگاه یزد

127

هادی معماریان

دانشگاه بیرجند

128

محمدحسین معماریان

دانشگاه یزد

129

حسین ملکی نژاد

دانشگاه یزد

130

آرش ملکیان

دانشگاه تهران

131

وحید موسوی

دانشگاه تربیت مدرس

132

سیدمجید میررکنی

دانشگاه یزد

133

سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

134

مرتضی نادری

دانشگاه اراک

135

کیان نجفی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

136

علی اکبر نظری سامانی

دانشگاه تهران

137

محمودرضا همامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

138

مجید وظیفه دوست

دانشگاه گیلان

139

محمدرضا وظیفه شناس

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

140

عباسعلی ولی

دانشگاه کاشان