نویسنده = محسن جوانمیری‌پور
بررسی وضعیت خشکیدگی گونه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica) در جنگل‌های زاگرس

دوره 12، شماره 2، مهر 1401، صفحه 29-42

محسن جوانمیری‌پور؛ ندا محمدخانی گیلان؛ جبار ولی‌پور


بررسی نتایج پنج ساله رویش و زنده‌مانی شش گونه درختی در فضای سبز شهر رباط کریم در شرایط عدم‌قطعیت اقلیمی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 107-119

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری‌پور؛ دنیا رحمانی‌حصار