بررسی روند تغییرات بارش و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک، دشت مشهد–چناران در خراسان رضوی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 11-19

مصطفی دستورانی؛ چوقی بایرام کمکی؛ حسن خسروی؛ زهرا قلیچی پور


نقش موسیلاژ در افزایش مقاومت به خشکی گیاهان در مرحله جوانه زنی و دانه رست (مطالعه موردی: اسفرزه و بارهنگ)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 12-24

مرضیه حاج رضایی؛ حمید سودائی زاده؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ اصغر مصلح آرانی


کاربرد روش‌های آمار مکانی در مدل‌های پیش‌بینی رویشگاه گونه‌های گیاهی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 13-24

محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد زارع ارنانی؛ اصغر زارع چاهوکی؛ لیلا خلاصی اهوازی


بررسی شاخص های کیفیت علوفه چند گونه مرتعی و مقایسه با حد بحرانی آن ها برای نیاز نگهداری واحد دامی چرا کننده در مراتع استپی سبزوار

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-21

حسین ارزانی؛ یاسر قاسمی آریان؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل فیله کش؛ مهدی معمری


ارزیابی مدل IRIFR برای شبیه‌سازی هدررفت خاک در رخساره‌های گوناگون فرسایش بادی به کمک داده‌های دستگاه سنجش فرسایش بادی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 13-25

ایرج کوچمی ساردو؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین بشری؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


تعیین نیاز آبی تاغ (Haloxylon aphyllum) به روش آزمایش mهای لایسیمتری

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 14-23

محمدهادی راد؛ محمدعلی مشکوه؛ مهدی سلطانی؛ محمدرضا میرجلیلی


اثر تاغ کاری و پسته کاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنه زارهای استان سمنان

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 15-25

حامد جنیدی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد صادقی پور


تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر کیفیت میوه انار رقم رباب (Punica granatume L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 15-29

محمدهادی راد؛ محمد رضا اصغری؛ محمد حسن عصاره


بررسی تأثیر تلقیح قارچ اندومیکوریزا بر رنگیزه‌های گیاهی و شاخص‌های رشد رویشی گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 18-30

رزا قوچانی؛ حسین عباسپور؛ محمد جواد روستا؛ سکینه سعیدی سار


اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و مقادیر یونی سیاه دانه (Nigella Sativa L.)

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 20-30

اصغر رحیمی؛ محدثه شمس الدین سعید؛ فریدا اعتمادی


تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع آب در دشت ارزوئیه؛ به کمک برنامه‌ریزی کسری فازی

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 21-28

سیمین محسنی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ الهه واثقی


تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه درمنه دشتی Artemisia sieberi (مطالعه موردی: مراتع خشکه رود ساوه)

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 23-30

صدیقه زارع کیا؛ فرهنگ قصریانی؛ نیلوفر زارع؛ مینا بیات


تأثیر هیدروژل و کمپوست براستقرار و ویژگی¬های رویشی گیاه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllom)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 24-37

زهره رفیعی مجومرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ مهران کیانی راد


تخمین درصد پوشش گیاهی منطقه خشک ایران مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه شیطور، بافق)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 25-38

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی


برآورد تبخیر و تعرّق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو-پنمن- مانتیث و پهنه‌بندی آن در استان یزد

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 25-33

طاهره شرقی؛ حسین بری ابرقویی؛ محمد امین اسدی؛ محمد رضا کوثری