نویسنده = محمد رضا اصغری پور
ارزیابی پایداری بوم‌سازگان حوزه آبخیز خسرو‌شیرین آباده

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 121-140

اکبر رحیمی‌حقیقی؛ سیداحمد قنبری؛ محمدرضا اصغری‌پور


تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 73-84

شیر علی کوهکن؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری