نویسنده = علی طالبی
بررسی بیلان آب حوزه آبخیز فخرآباد مهریز با استفاده از مدل SWAT

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 21-33

سارا پرویزی؛ علی طالبی؛ علیرضا ماندگار


تعیین توزیع آماری مناسب برای محاسبه شاخص RDI در مناطق خشک (مطالعه موردی: ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-121

سعید معینی فر؛ محمد امین اسدی؛ حسین ملکی نژاد؛ علی طالبی


بررسی رابطه بین بعد فراکتال و ویژگی‌های مورفومتریک شبکه‌زهکشی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد-اردکان)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-16

مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ زین العابدین حسینی


ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-94

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست