نویسنده = اسماعیل عباسی
تغییرات زمانی و مکانی مانگروهای گواتر و نایبند و برآورد شدت فعالیتهای صیادی موثر بر این زیستگاه ها در خلیج فارس و دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

بهاره مهیمنی؛ الهه خدابخشی؛ هانا اعتمادی؛ داوود مافی غلامی؛ اسماعیل عباسی


شناسایی الگوهای گردشی متوسط‌ مقیاس مؤثر بر رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 46-61

اسماعیل عباسی؛ هانا اعتمادی؛ محمدحسن ماهوتچی