کلیدواژه‌ها = اردکان
تعداد مقالات: 2
1. ترکیب فاصله تاکسونومیکی خاک ها و درخت تصمیم برای پیش بینی مکانی کلاس های خاک در اردکان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-39

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان


2. بررسی دقت دستگاه القاءگر الکترومغناطیس (EM38) به منظور پایش شوری خاک در مقایسه با روش متداول استاندارد (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 72-83

محمدعلی مشکوه؛ محمدحسن رحیمیان؛ روح‌الله تقی‌زاده مهرجردی