کلیدواژه‌ها = دقت کلی
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب فاصله تاکسونومیکی خاک ها و درخت تصمیم برای پیش بینی مکانی کلاس های خاک در اردکان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-39

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان