کلیدواژه‌ها = مناطق خشک
تعداد مقالات: 11
2. بررسی رابطه بین بعد فراکتال و ویژگی‌های مورفومتریک شبکه‌زهکشی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد-اردکان)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ زین العابدین حسینی


3. پیش‌بینی فصلی بارش بر مبنای ارتباط با سیگنال‌های هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک یزد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-164

محمدرضا کوثری؛ اسماعیل سهیلی؛ یعقوب نیازی


4. تاثیر توپ‌های شناور برکاهش میزان تبخیر از منابع آبی روباز (مطالعه موردی: سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-73

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیل زاده


5. استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-47

ندا همتی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی


6. بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-107

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری


7. ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-102

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی


8. بررسی کارایی برخی از روش های جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نمیه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزحبله رود)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 10-22

مهدی حسنی؛ آرش ملکیان؛ محمد رحیمی؛ مسعود سمیعی؛ محمد رضا خاموشی


9. تخمین درصد پوشش گیاهی منطقه خشک ایران مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه شیطور، بافق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-38

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی


10. بررسی اثر سرما و یخبندان روی درختان انار در استان یزد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 26-38

منصور شاکری