نویسنده = طویلی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر هیدروژل و کمپوست براستقرار و ویژگی¬های رویشی گیاه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllom)

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-37

زهره رفیعی مجومرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ مهران کیانی راد


2. بررسی تنوع گونه‌ای و رابطة آن با عوامل محیطی در مراتع اشتهارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-49

محمدعلی زارع چاهوکی؛ راحله نودهی؛ علی طویلی