نویسنده = طبری، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-94

محمد بهمنی؛ سید غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی


2. اثر هالوپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-83

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری