کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 4
1. اثر تیمار بذر بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عملکرد گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-13

فهیمه هلالی سلطان احمدی؛ محمد رضا عامریان؛ مهدی قیاسی؛ حمید عباس دخت


2. تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-93

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار


3. اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی دو رقم سیب‌زمینی (Kenebec و Concord) در شرایط کشت درون شیشه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 70-82

سمانه نجف زاده اصل؛ علی اکبر احسانپور


4. بررسی تأثیر تنش شوری بر سه گونه ی کهور (Prosopis Juliflora, P. cineraria, P. koelziana) در مراحل جوانه‌زنی و دانه‌رست

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-62

زینب سلیمانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی‌زاده