کلیدواژه‌ها = دریاچه ارومیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی 30 سال گذشته

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-151

لیلا بیابانی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی؛ مجید کاظم زاده


2. ارزیابی تغییرات شوری آب دریاچه ارومیه در اثر خشکسالی با استفاده از سنجش از دور

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

محمد آذرافزا؛ محمدحسین مختاری