نویسنده = حبیب نژاد، محمود
تعداد مقالات: 1
1. حساسیت مدل ریز‌مقیاس‌نمایی SDSM به داده‌های بازتحلیل‌شده در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-27

علی جان آبکار؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی