نویسنده = طهماسبی پور، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد روش الاستیسته اقلیمی و مدل SIMHYD به‌منظور ارزیابی کمی عوامل مؤثر بر خشکسالی هیدرولوژیک

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-42

طاهره ابراهیمیان؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور؛ رضوان علیجانی