نویسنده = زارع چاهوکی، محمدعلی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تاغ کاری و پسته کاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنه زارهای استان سمنان

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-25

حامد جنیدی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد صادقی پور


2. بررسی تنوع گونه‌ای و رابطة آن با عوامل محیطی در مراتع اشتهارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-49

محمدعلی زارع چاهوکی؛ راحله نودهی؛ علی طویلی


3. کاربرد روش‌های آمار مکانی در مدل‌های پیش‌بینی رویشگاه گونه‌های گیاهی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-24

محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد زارع ارنانی؛ اصغر زارع چاهوکی؛ لیلا خلاصی اهوازی