نویسنده = زارع مهرجردی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع آب در دشت ارزوئیه؛ به کمک برنامه‌ریزی کسری فازی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-28

سیمین محسنی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ الهه واثقی


2. ارزش گذاری ارتقای کیفیت محیط زیست در جنگل باغ شادی شهرستان خاتم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 30-41

محمد رضا زارع مهرجردی