نویسنده = مشکوه، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دقت دستگاه القاءگر الکترومغناطیس (EM38) به منظور پایش شوری خاک در مقایسه با روش متداول استاندارد (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 72-83

محمدعلی مشکوه؛ محمدحسن رحیمیان؛ روح‌الله تقی‌زاده مهرجردی


2. تعیین نیاز آبی تاغ (Haloxylon aphyllum) به روش آزمایش mهای لایسیمتری

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 14-23

محمدهادی راد؛ محمدعلی مشکوه؛ مهدی سلطانی؛ محمدرضا میرجلیلی