نویسنده = کیانی، بهمن
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-47

ندا همتی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی


4. بررسی اثرات نیتروپروساید سدیم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 62-71

شکوه کوهی فایق؛ محمد حسین حکیمی؛ اصغر مصلح آرانی؛ هدایت اله میر شمسی؛ بهمن کیانی