دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی روند تغییرات بارش، سطح ایستابی و دبی رودخانه‌ها در دشت مشهد-چناران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

حمزه نور؛ علی دسترنج؛ محمد رستمی خلج؛ علی رضا مجیدی


بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نهال های یکساله چوج و کنوکارپوس تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

عبدالکریم اجرایی؛ محمد جلالی؛ بهنام بهروزنام؛ سید عبدالحسین محمدی جهرمی؛ محمد حسن شیرزادی


بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سازگاری بخش کشاورزی با کم آبی (مورد مطالعه: روستای شیرکوه، استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

امید پورمیرزای شیرکوهی؛ محمد کاوسی کلاشمی


راهبردهای تنوع زیست‌فرهنگی در ذخیره‌گاه زیست‌کره هامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

محسن تیرافکن؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ سید مهدی امینی نسب


واکاوی ارتباط بین تغییرات پوشش گیاهی و لندفرم‌های بیابانی در شمال استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

جعفر گنجعلی؛ امیرحسین حلبیان؛ امیر کرم؛ شیلا حجه فروش نیا


سنجش ارتباط بین عناصر آب و هوایی و میزان مصرف گاز خانگی در استان فارس، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

رحمان زندی؛ مختار کرمی؛ یعقوب زنگنه؛ مریم خسرویان