دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پهنه‌بندی سلامت حوزه‌آبخیز فورگ خراسان جنوبی با رویکرد مدل مفهومی PSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سلمان ابراهیمی؛ جواد چزگی؛ سید محمد تاجبخش؛ مسلم رستم پور


بررسی روند تغییرات بارش، سطح ایستابی و دبی رودخانه‌ها در دشت مشهد-چناران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

حمزه نور؛ علی دسترنج؛ محمد رستمی خلج؛ علی رضا مجیدی


بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نهال های یکساله چوج و کنوکارپوس تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

عبدالکریم اجرایی؛ محمد جلالی؛ بهنام بهروزنام؛ سید عبدالحسین محمدی جهرمی؛ محمد حسن شیرزادی


بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سازگاری بخش کشاورزی با کم آبی (مورد مطالعه: روستای شیرکوه، استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

امید پورمیرزای شیرکوهی؛ محمد کاوسی کلاشمی


راهبردهای تنوع زیست‌فرهنگی در ذخیره‌گاه زیست‌کره هامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

محسن تیرافکن؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ سید مهدی امینی نسب