بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده درمراتع ندوشن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-11

حسین ارزانی؛ فرزانه خجسته؛ جواد معتمدی؛ ناصر باغستانی میبدی


تعیین فاصله¬ی زمانی رخداد خشکسالی¬های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه¬ی آبخیز زاینده¬رود

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 1-13

حمید بابایی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی¬نژاد


بررسی ترکیب و رجحان غذایی جبیر (Gazella bennettii shikarii)در فصل بهار در پناهگاه حیات‌وحش دره‌انجیر، استان یزد

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-101

حسن اکبری؛ حسین وارسته مرادی؛ ناصر باغستانی؛ حمیدرضا رضایی


بررسی تحمل ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش خشکی انتهای فصل بر اساس برخی صفات زراعی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-17

داود افیونی؛ ایرج اله‌دادی؛ غلام‌عباس اکبری؛ گودرز نجفیان


کاربرد شاخص‌های PI، IPI و MCd در ارزیابی وضعیت آلودگی برخی فلزات در رسوبات باطله ناشی از فرآوری سنگ آهن در مجتمع معدنی چغارت بافق

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-13

عبدالحسین رضائی پورباغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور


انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-9

امین آناقلی؛ جواد روستا؛ آرمان آذری


تاثیر نانوذرات دی‌اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه‌داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-9

ریحانه عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ محمد کیا کیانیان گل افشانی؛ حسن فیضی


امکان سنجی تغذیه مصنوعی در دشت تایباد با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 1-13

احمد اشتیاقی جو؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جواد چزگی


بررسی رابطه بین بعد فراکتال و ویژگی‌های مورفومتریک شبکه‌زهکشی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد-اردکان)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-16

مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ زین العابدین حسینی


بررسی عوامل موثر بر تمایل گلخانه داران به تولید خیار گلخانه‌ای ارگانیک در استان یزد

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 9-19

جلال سالم؛ محمد رضا اسلامی؛ سید علی طباطبائی


بررسی کارایی برخی از روش های جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نمیه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزحبله رود)

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 10-22

مهدی حسنی؛ آرش ملکیان؛ محمد رحیمی؛ مسعود سمیعی؛ محمد رضا خاموشی


کاهش مصرف آب در فضای سبز با استفاده از مالچ های چوبی، سنگی و خرده های لاستیکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 10-17

جهانگیر عابدی کوپائی؛ مهسا رحمانی؛ سید فرهاد موسوی


حساسیت مدل ریز‌مقیاس‌نمایی SDSM به داده‌های بازتحلیل‌شده در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 11-27

علی جان آبکار؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی


تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 11-23

زهره رفیعی مجومرد؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی