کلیدواژه‌ها = فاکتور غنی ­سازی؛ تحلیل عاملی؛ تحلیل خط سیر توده هوای معکوس؛ نسبت آلومینیوم به روی؛ کرمانشاه
بررسی منابع انتشار عناصر معلق در هوای شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 65-76

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض نیا؛ محمود کرمی