کلیدواژه‌ها = ارزیابی امرژی
تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 73-84

شیر علی کوهکن؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری