کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
سنجش اثر فعالیت های اجتماعی-انسانی بر روند تخریب سرزمین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-43

سیدعلیرضا حسینی؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور؛ ارتمی سردا


ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در طرح‌های بیابان‌زدایی با استفاده از تکنیک‌های Remote Sensing-GIS

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 153-165

محمود سلطانی نژاد؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نوروزی؛ سید اکبر جوادی


ارزیابی ارتباط کاربری اراضی و آلودگی نیترات منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه-دهگلان واقع در استان کردستان)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 86-90

امید رحمتی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ نریمان محمودی؛ مهتاب زمانی راد