کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تغییرات زمانی و مکانی مانگروهای گواتر و نایبند و برآورد شدت فعالیتهای صیادی موثر بر این زیستگاه ها در خلیج فارس و دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

بهاره مهیمنی؛ الهه خدابخشی؛ هانا اعتمادی؛ داوود مافی غلامی؛ اسماعیل عباسی


بررسی تأثیر خشکسالی بر رویداد گردوغبار استان کرمان با استفاده از داده های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 133-151

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابراهیمی؛ مریم میراکبری؛ مجتبی سلیمانی ساردو


بررسی ارتباط خشکسالی و تغییرات NDVI در تیپ های مختلف پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مراتع جنوب استان یزد)

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 85-101

هادی زارع خورمیزی؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمد حسین مختاری؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-94

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست