نویسنده = ندا ابراهیمی محمدآبادی
ویژگی‌های رویشی لگجی (Capparis spinosa) تحت تأثیر پرایمینگ زیستی، شیمیایی و مکانیکی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 149-158

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ سیدحسن کابلی؛ فرهاد رجالی؛ علی اصغر ذوالفقاری