اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و وزن خشک در کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و کوشیا (Bassia indica)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 14-30

هادی پیراسته انوشه؛ غلامحسن رنجبر؛ سیدعلی طباطبایی


بررسی بیلان آب حوزه آبخیز فخرآباد مهریز با استفاده از مدل SWAT

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 21-33

سارا پرویزی؛ علی طالبی؛ علیرضا ماندگار


بررسی شاخص‏ های فیزیولوژیکی و رویشی در کشت مخلوط ارزن (Panucum miliaceum) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) در شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-34

ناهید بشری؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا غفاریان


سنجش اثر فعالیت های اجتماعی-انسانی بر روند تخریب سرزمین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-43

سیدعلیرضا حسینی؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور؛ ارتمی سردا


توسعه و کاربرد دو الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر شدت فرسایش بادی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 31-45

ایرج کوچمی ساردو؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علی اصغر بسالت‌‌پور


ارزیابی مورفوفنولوژیکی لاین‌های تریتی‌پایرم اولیه در مقایسه با گندم نان و تریتیکاله در اقلیم گرم و خشک استان یزد

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-47

مرضیه رضایی؛ ابراهیم سیفتی؛ آفاق تابنده ساروی؛ حسین شاهسوند حسنی


مدل‌سازی پراکنش گیاه گز پرشاخه (.Tamarix ramosissima Ledeb) در استان اصفهان بر مبنای مدل حداکثر آنتروپی (MAXENT)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 45-55

سید عباس میرجلیلی؛ زهرا جابرالانصار؛ محمد علی قوامپور


شناسایی الگوهای گردشی متوسط‌ مقیاس مؤثر بر رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 46-61

اسماعیل عباسی؛ هانا اعتمادی؛ محمدحسن ماهوتچی


ارزیابی روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار استان خوزستان (مطالعه موردی: منطقه نهال‌کاری شده طویل شهرستان کارون)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 49-61

مهری دیناروند؛ بنفشه یثربی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ سجاد عالی محمودی سراب


روند جمعیت و ارزیابی تکثیر و معرفی مجدد گونه درمعرض خطر انقراض گور آسیایی Equus hemionus onager در ایران

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 57-73

باقر نظامی بلوچی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ مهدی زارع خورمیزی؛ امیر عبدوس؛ لیلا جولایی؛ منا ایزدیان؛ سیدقاسم قربانزاده زعفرانی


بررسی تناسب رویشگاهی استقرار گونه وشاءDorema ammoniacum در مراتع سبز دشت بافق، استان یزد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 62-77

مصطفی زارع؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ حسین پیری صحراگرد؛ رئوف مصطفی زاده


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر دامنه پراکنش گونه . Prunus eburnea (Spach) Aitch. & Hemsl با استفاده از مدل مکسنت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-75

سمیه زنگی آبادی؛ حسن زارع مایوان؛ حسین مصطفوی؛ حجت اله رنجبر


پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر پر اکنش گیاهان شهدزا و گرده زای .Teucrium polium L و Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-86

فاطمه علی نژاد؛ احمدرضا محرابیان؛ اسدالله احمدی خواه؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ داریوش مینایی طهرانی


ارزیابی و تدوین برنامه مدیریت راهبردی تشی (Hystrix indica) در پارک ملی خجیر با رویکرد کاهش تعارضات

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 77-91

امیر معمارزاده کیانی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمود کرمی


مقایسه کارآیی گشتاورهای معمولی، خطی و بیشینه درست‌نمائی در تحلیل منطقه‌ای سیل

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 79-97

مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی


بررسی تغییر ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی نهال‌های سرو شیراز، توت و ایلان تحت تنش شوری آب

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 92-108

معصومه منظمی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ سیدمحمد حجتی؛ علی رضا مشکی