بررسی نیاز آبی بر اساس تغییر الگوهای آبیاری و تاثیر آن بر بیلان آبی دشت یزد- اردکان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 101-111

احسان بذرافشان؛ حسین ملکی نژاد؛ سید زین العابدین حسینی؛ فاطمه برزگری


فایل PDF کامل مقالات

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-114


فایل PDF کامل مقالات

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-118


فایل PDF کامل مقالات

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-118


فایل PDF کامل مقالات

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-101


تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 83-93

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار


تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی در ارتباط با خصوصیات خاک سطحی در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 96-101

سیدمحسن حسنی؛ حمید طالشی؛ حبیب یزدانشناس؛ احسان صیاد؛ رضا بصیری


تعیین آستانه تحمل به شوری گونه‌های سالیکورنیا با استفاده از آب خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 103-112

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیرسته انوشه


مقایسه شاخص های فاصله ای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش اسکنبیل هفت بندی در سیستان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-123

فاطمه بیدرنامنی؛ لیلا فهمیده؛ مهدی شعبانی پور


ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 95-102

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی


پایش فرونشست دشت ابرکوه یزد با استفاده از فن تداخل سنجی راداری مبنی بر پراکنش‌گرهای پایا

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 121-136

متین شرافت؛ عبدالحمید انصاری؛ سید حسین مجتهدزاده؛ احمد قربانی


بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند ( .Peganum harmala L)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-138

فاطمه هوشمندزاده؛ حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمد علی حکیم زاده


بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی 30 سال گذشته

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 139-151

لیلا بیابانی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی؛ مجید کاظم زاده


پیش‌بینی فصلی بارش بر مبنای ارتباط با سیگنال‌های هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک یزد

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 151-164

محمدرضا کوثری؛ اسماعیل سهیلی؛ یعقوب نیازی


ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در طرح‌های بیابان‌زدایی با استفاده از تکنیک‌های Remote Sensing-GIS

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 153-165

محمود سلطانی نژاد؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نوروزی؛ سید اکبر جوادی


اثر تیمار بذر بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عملکرد گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-13

فهیمه هلالی سلطان احمدی؛ محمد رضا عامریان؛ مهدی قیاسی؛ حمید عباس دخت


پایش خشکسالی هواشناسی در استان هرمزگان مبتنی بر شاخص‌های چندمتغیره آماری و احتمالاتی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-17

زهرا اژدری؛ ام البنین بذرافشان؛ جواد بذرافشان؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


مطلوبیت زیستگاه رودک عسل‌خوار (Mellivora capensis) در استان کرمان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-14

محمد ابراهیم صحتی ثابت؛ فرنوش کوچالی؛ باقر نظامی بلوچی


اثرسنجی پروژه‌های احیایی مرتع مبتنی بر شاخص‌های پایداری خاک در مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع استان یزد)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

محمدرضا احمدی رکن آبادی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند