دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی بیلان آب حوزه آبخیز فخرآباد مهریز با استفاده از مدل SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

سارا پرویزی؛ علی طالبی؛ علیرضا ماندگار


روند جمعیت و ارزیابی تکثیر و معرفی مجدد گونه درمعرض خطر انقراض گور آسیایی Equus hemionus onager در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

باقر نظامی بلوچی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ مهدی زارع خورمیزی؛ امیر عبدوس؛ لیلا جولایی؛ منا ایزدیان منا ایزدیان؛ سیدقاسم قربانزاده زعفرانی