تعداد مقالات: 206

1. بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده درمراتع ندوشن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین ارزانی؛ فرزانه خجسته؛ جواد معتمدی؛ ناصر باغستانی میبدی


2. اثر آللوپاتی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) بر دو گونه مرتعی Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-14

رضا باقری؛ ناهید حمزه نژاد


3. تعیین فاصله¬ی زمانی رخداد خشکسالی¬های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه¬ی آبخیز زاینده¬رود

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13

حمید بابایی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی¬نژاد


5. بررسی مهمترین عوامل موثر در دبی حداکثر سیلاب از طریق آنالیز حساسیت روابط تجربی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-12

محمدتقی دستورانی؛ مهدی حیات زاده


7. تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیاء بیابان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: دشت سیستان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ عاطفه میر؛ مهدی ضیایی


8. ارزیابی تغییرات شوری آب دریاچه ارومیه در اثر خشکسالی با استفاده از سنجش از دور

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

محمد آذرافزا؛ محمدحسین مختاری


10. بررسی ترکیب و رجحان غذایی جبیر (Gazella bennettii shikarii)در فصل بهار در پناهگاه حیات‌وحش دره‌انجیر، استان یزد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-101

حسن اکبری؛ حسین وارسته مرادی؛ ناصر باغستانی؛ حمیدرضا رضایی


11. بررسی تحمل ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش خشکی انتهای فصل بر اساس برخی صفات زراعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

داود افیونی؛ ایرج اله‌دادی؛ غلام‌عباس اکبری؛ گودرز نجفیان


12. کاربرد شاخص‌های PI، IPI و MCd در ارزیابی وضعیت آلودگی برخی فلزات در رسوبات باطله ناشی از فرآوری سنگ آهن در مجتمع معدنی چغارت بافق

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-13

عبدالحسین رضائی پورباغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور


13. انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9

امین آناقلی؛ جواد روستا؛ آرمان آذری


16. تاثیر نانوذرات دی‌اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه‌داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-9

ریحانه عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ محمد کیا کیانیان گل افشانی؛ حسن فیضی


17. امکان سنجی تغذیه مصنوعی در دشت تایباد با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-13

احمد اشتیاقی جو؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جواد چزگی


19. بررسی رابطه بین بعد فراکتال و ویژگی‌های مورفومتریک شبکه‌زهکشی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد-اردکان)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ زین العابدین حسینی


20. بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی بر روی پارامترهای دمایی مؤثر بر تبخیر و تعرق(مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-19

سمانه پورمحمدی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدحسن رحیمیان


21. بررسی عوامل موثر بر تمایل گلخانه داران به تولید خیار گلخانه‌ای ارگانیک در استان یزد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-19

جلال سالم؛ محمد رضا اسلامی؛ سید علی طباطبائی


22. بررسی کارایی برخی از روش های جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نمیه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزحبله رود)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 10-22

مهدی حسنی؛ آرش ملکیان؛ محمد رحیمی؛ مسعود سمیعی؛ محمد رضا خاموشی


23. کاهش مصرف آب در فضای سبز با استفاده از مالچ های چوبی، سنگی و خرده های لاستیکی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 10-17

جهانگیر عابدی کوپائی؛ مهسا رحمانی؛ سید فرهاد موسوی


24. حساسیت مدل ریز‌مقیاس‌نمایی SDSM به داده‌های بازتحلیل‌شده در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-27

علی جان آبکار؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی


25. تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-23

زهره رفیعی مجومرد؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی