کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی‌اکسیدانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول پاشی کودآهن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea) تحت تیمارهای کم‌آبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-70

سارا خراسانی‌نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره؛ ملیحه آزادی؛ زهرا مهاجروطن


2. تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر کیفیت میوه انار رقم رباب (Punica granatume L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-29

محمدهادی راد؛ محمد رضا اصغری؛ محمد حسن عصاره