کلیدواژه‌ها = تنش
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

هستی میناوی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ مختار حیدری؛ اسماعیل خالقی


2. بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کنجد در مراحل مختلف رشدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 90-95

فاطمه افشاری؛ پوراندخت گلکار؛ قاسم محمدی نژاد