کلیدواژه‌ها = خشکی
تعداد مقالات: 4
1. اثر محلول پاشی کودآهن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea) تحت تیمارهای کم‌آبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-70

سارا خراسانی‌نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره؛ ملیحه آزادی؛ زهرا مهاجروطن


2. تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر خشکیدگی درختان سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica L.) (مطالعه موردی: جنگل کاری شرق اصفهان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-68

شادی گرجستانی زاده؛ علی سلطانی؛ حسین شریعتی نجف آبادی


3. بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-38

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


4. بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (.Thymbra spicata L)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 42-53

اصغر مصلح آرانی؛ مصطفی نادری؛ اعظم غلام نیا؛ عبد السلام پیری؛ مهرداد کهزادیان