کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 5
1. پهنه بندی ریسک خشکسالی هواشناسی در سامان های عرفی عشایر کرمانج خراسان شمالی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-125

جواد میری سلیمان؛ مجید اونق؛ حسین بارانی


2. رویکرد ترکیبی چند معیاره در اولویت‌بندی راهبردهای مقابله با تغییرپذیری اقلیمی در راستای توسعه پایدار

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-150

پوریا عطائی؛ سعید غلامرضایی؛ وحید علی آبادی


3. بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-107

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری


4. ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-94

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست