کلیدواژه‌ها = شاخص­های کوادراتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه شاخص های فاصله ای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش اسکنبیل هفت بندی در سیستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-123

فاطمه بیدرنامنی؛ لیلا فهمیده؛ مهدی شعبانی پور