کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه و کاربرد دو الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر شدت فرسایش بادی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-45

ایرج کوچمی ساردو؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علی اصغر بسالت‌‌پور