نویسنده = نظری سامانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی 30 سال گذشته

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-151

لیلا بیابانی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی؛ مجید کاظم زاده


2. ارزیابی ارتباط کاربری اراضی و آلودگی نیترات منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه-دهگلان واقع در استان کردستان)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 86-90

امید رحمتی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ نریمان محمودی؛ مهتاب زمانی راد