نویسنده = بسالت پور، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل IRIFR برای شبیه‌سازی هدررفت خاک در رخساره‌های گوناگون فرسایش بادی به کمک داده‌های دستگاه سنجش فرسایش بادی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-25

ایرج کوچمی ساردو؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین بشری؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی