نویسنده = یعقوب نیازی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی فصلی بارش بر مبنای ارتباط با سیگنال‌های هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک یزد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-164

محمدرضا کوثری؛ اسماعیل سهیلی؛ یعقوب نیازی


2. ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-94

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست