نویسنده = کرتولی نژاد، داود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تنش شوری بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-35

محمد بهمنی؛ داود کرتولی نژاد


2. تأثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-38

فرزانه جعفری؛ داود کرتولی نژاد؛ مجتبی امیری؛ معصومه شایان مهر؛ محمد اکبریان