نویسنده = عابدی کوپائی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. کاهش مصرف آب در فضای سبز با استفاده از مالچ های چوبی، سنگی و خرده های لاستیکی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 10-17

جهانگیر عابدی کوپائی؛ مهسا رحمانی؛ سید فرهاد موسوی