نویسنده = عباسی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هیبرید‌های جدید چغندرقند براساس شاخص‌های تحمل به تنش در شرایط شور

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 44-54

زهرا عباسی؛ احمد ارزانی؛ محمد مهدی مجیدی؛ پریسا مشایخی