نویسنده = احمدی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات زبری با استفاده از شاخص زاویه بادپناهی در دشت سرهای مختلف (مطالعه موردی : منطقه خضر آباد-رستاق در دشت یزد- اردکان)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-39

علی محمد طهماسبی بیرگانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی سلاجقه


2. منشأیابی رسوبات بادی نیاتک با استفاده از ردیابی عناصر ژئوشیمیایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 34-44

مرضیه عباسی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ یونس کاظمی