نویسنده = اسدی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تبخیر و تعرّق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو-پنمن- مانتیث و پهنه‌بندی آن در استان یزد

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-33

طاهره شرقی؛ حسین بری ابرقویی؛ محمد امین اسدی؛ محمد رضا کوثری